best website builder

L'associació per professionals...

Aquesta associació neix amb la idea d'esdevenir un punt de trobada dels professionals del sector del guiatge a la natura, sense ànim de lucre.

Constituida el 22 d'agost de 2016

Creada per un grup de recents formats guies de senderisme en el medi natural a les Terres de l'Ebre i amb la intenció de posar en valor i de defensar els interessos professionals de tots els guies que viuen i/o treballen a les nostres terres

"Promovem la defensa i la promoció d'aquest col·lectiu professional dins del territori, en les seves institucions, mitjans de comunicació i d'altres entitats.

Situem en valor la importància del guiatge a la muntanya i a la resta d'espais naturals"

"Vetllem per una oferta turística de guiatge de natura de qualitat, respectuosa amb el medi natural, la cultura de les nostres terres i la pròpia població, seguint els criteris de desenvolupament d'un turisme sostenible"

"Promovem xerrades, cursos, tallers i d'altres activitats que ens capacitin per dur a terme la nostra tasca professional.

Compartim material, eines i experiències que ens ajudin a millorar professionalment"

"Promourem l'organització d'actes i/o events amb l'objectiu d'atraure turistes i potenciar la marca turística del nostre territori"